یراق آلات شیشه سکوریت

یراق آلات شیشه سکوریت جزء جدایی ناپذیر از شیشه سکوریت و انواع محصولات شیشه ای میباشند. بطوری که تمام سازه‌های شیشه ای مانند درب شیشه‌ای، پارتیشن شیشه‌ای و… برای نصب نیاز به یراق آلات دارند. یراق آلات شیشه سکوریت بسیار متنوع هستند که در این مقاله با انواع این وسایل آشنا میشویم.

انواع یراق آلات شیشه سکوریت

یراق آلات شیشه سکوریت به 7 دسته کلی تقسیم میشوند :

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

نقش یراق آلات شیشه سکوریت

یراق آلات نصبی نقش بسار مهمی در استفاده از شیشه سکوریت دارند. زیرا بدون استفاده از یراق آلات نصب و استفاده از شیشه‌های سکوریت غیر ممکن میشود.