درب فریم لس

درب بدون فریم به درب هایی می گویند که فاقد چهارچوب می باشد. اما به طور کلی باید گفت در حقیقت درب بدون چهار چوب وجود ندارد. چرا که درب برای باز و بستن باید حتما در چهار چوبی قرار داشته باشد. اما آنچه امروز به عنوان درب فاقد فریم شناخته می شود در حقیقت دربی می باشد که چهار چوب آن به صورت مخفی کار گذاری می شود. چهار چوب این درب ها معمولا توی کار طراحی می شود و کاملا مخفی می باشد. به این ترتیب از دیدها پنهان می ماند و این طور به نظر می رسد که این درب ها فاقد فریم می باشد. با توجه به این موضوع برخی از افراد به این درب های اتوماتیک درب چهارچوب مخفی می گویند. چهار چوب های مخفی آن معمولا از دو نوع ساخته می شود. یکی از انواع مورد استفاده چوبی می باشد و نوع دیگر آلومینیومی است.

در مورد کیفیت چهارچوب مخفی درب بدون فریم یا همان درب فریم لس باید گفت که نوع آلومینیومی آن دارای کیفیت بالاتری است. به همین دلیل معمولا از مدل چوبی کمتر استفاده می شود. البته که هر کدام دارای مزیت های مخصوص به خود هستند. به همین دلیل از هر دو مدل استفاده مناسبی صورت می گیرد. اما با توجه به توی کار بودن چهارچوب این درب ها باید گفت که درب فریم لس یک زمان طلایی برای اجرا و پیاده سازی دارد. زمانی که ساختمان در حال نازک کاری می باشد زمان طلایی برای کار گذاری چهار چوب مخفی می باشد. دلیل آن هم این است که باید درون دیوار ساب فریم یا همان پروفیل آهنی نصب و سوار شود.

نصب چهار چوب مخفی درب بدون فریم

در ادامه نصب ساب فریم یا همان پروفیل آهنی درون دیوار، فریم آلومینیومی بر روی ساب فریم نصب و سوار می شود. اما دلیل این کار در زمان نازک کاری چیست؟ زمانی که این اقدام در حین نازک کاری صورت می گیرد دیگر از صدمات ناشی به دیوار خبری نمی باشد. به همین دلیل دیوار ها در دراز مدت و با گذشت زمان ترک نمی خورند.  و اگر شرایط مناسب نباشد دیوار به مرور زمان دچار ترک می شود. اما اگر نازک کاری تمام شود. دیگر نمی توانیم درب بدون فریم را نصب کنیم. اگر اندازه دهانه دیوار به اندازه کافی بزرگ باشد. می توان با کوچک تر در نظر گرفتن درب ها ابتدا ساب فریم و سپس فریم را نصب کرد.